PDFedit Bugtracker
  Bugtracker - 10-20-05 16:17 - administrator [Announcement]
Zprovozněn bugtracker. Ačkoliv hlásit chyby je možné i anonymně, je lepší být zaregistrován a přihlášen.

Poznámka: Pokud hlásíte chyby anonymně, připište do hlášení svůj email pro případné dotazy vývojářů o chybě.

Bugtracker is active. Although you can report bug anonymously, it is recommended to be registered and logged in.

Note: Please add your email address to the report if reporting anonymously, in case developer feedback about the bug is needed.

Archives ][ RSS ]